Φαίδρα Καλή

Σχετικά με τον εισηγητή

H Φαίδρα είναι κάτοχος πτυχίου Bachelor of Science (Hons) σε Economics από το Βρετανικoύ Πανεπιστήμιο University of Surrey,  και μεταπτυχιακού τίτλου European MBA in Finance με διάκριση, του Γαλλικού Πανεπιστημίου Ecole Superieure de Commerce et de Management (ESCEM).  Έχει επίσης ολοκληρώσει εκπαίδευσή στο Evidence Based Coaching στο Athens Coaching Institute, πιστοποιημένο πρόγραμμα από AC και EMCC, και παρέχει Coaching υπηρεσίες σε στελέχη επιχειρήσεων.

Από το 2000 έχει διατελέσει στέλεχος στον τραπεζικό κλάδο, έχοντας ως περιοχή ευθύνης το Product Management και το Marketing, με παράλληλο ρόλο internal trainer. Έχει εξειδικευθεί στο Digital Marketing και το Project Management και έχει συνεισφέρει ουσιαστικά στον ψηφιακό μετασχηματισμό της Alpha Bank μέσω του σχεδιασμού νέων προϊόντων αλλά και μέσω της εγκαθίδρυσης νέας στρατηγικής στο CRM.

Διαθέτει πολυετή διδακτική εμπειρία (άνω των 2.000 ωρών) σε στελέχη όλων των βαθμίδων και ειδικεύεται στους Τομείς της Συμβουλευτικής Πωλήσεων, Customer Excellence και High Productivity.

Η Φαίδρα γεννήθηκε στην Αθήνα το 1978, και είναι παντρεμένη με τρία παιδιά. Είναι δίγλωσση σε ελληνικά και αγγλικά, πιστεύει στην δια βίου μάθηση και υποστηρίζει την αλλαγή ως μέσο για την προσωπική κι επαγγελματική ανάπτυξη.

learn365