Απόστολος Παλάσκας

Σχετικά με τον εισηγητή Απόστολο Παλάσκα

Ο Απόστολος Παλάσκας είναι πτυχιούχος του τμήματος Οικονομικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Μακεδονίας. Έχει εργασιακή πείρα σε Πωλήσεις Λιανεμπορίου και σε Συμβουλευτικές Υπηρεσίες.
Γνωρίζει σε βάθος τις πολλές και διαφορετικές πτυχές της Εκπαίδευσης, καθώς διαθέτει δωδεκαετή πείρα στο χώρο, τόσο ως Διευθυντής Εκπαίδευσης όσο και ως Εισηγητής.

Η εκπαίδευση είναι το πάθος του! Πιστεύει έντονα στην αποτελεσματικότητα της εκπαίδευσης που συντελείται με βιωματικές και διαδραστικές μεθόδους, ενώ  προσωπική του αποστολή είναι να εμπνέει άλλους στην αναζήτηση νέων δεξιοτήτων και στην προσωπική τους ανάπτυξη.
Ο Απόστολος υλοποιεί εκπαιδευτικά προγράμματα στα ελληνικά και τα αγγλικά σε ένα ευρύ φάσμα από θεματολογίες Προσωπικών δεξιοτήτων και Ηγεσίας, όπως Συναισθηματική Νοημοσύνη, Διαπραγμάτευση, Λήψη αποφάσεων, Διαχείριση Αλλαγής, Πωλήσεις κλπ.

Εμπειρία και πιστοποιήσεις

Είναι πιστοποιημένος Coach από το πρόγραμμα Intelligent Leadership Executive Coaching του John Mattone Institute και από το πρόγραμμα Executive Coaching & Organisational Development (AADCT) της Impact. O Απόστολος είναι 45 ετών, έγγαμος, με δύο τέκνα.
learn365