Στάθης Παναγουλάκος

Σχετικά με τον εισηγητή

 Ο Στάθης Παναγουλάκος γεννήθηκε το 1972. ​

Είναι απόφοιτος του Τμήματος Οργάνωσης & Διοίκησης Επιχειρήσεων του Οικονομικού Πανεπιστημίου Πειραιώς. Εργάστηκε για πολλά χρόνια σε πολυεθνικές εταιρείες του κλάδου της πληροφορικής/ αυτοματισμού γραφείου στις πωλήσεις και στο line management.​

Από το 2013 ανήκει στην ομάδα της DOOR Greece Training & Consulting, ως σύμβουλος εκπαίδευσης και εκπαιδευτής. Έχει αναλάβει έργα εκπαίδευσης μεγάλης κλίμακας, σε οργανισμούς όπως η Εθνική Βιβλιοθήκη της Ελλάδος, καθώς και αυτοτελή έργα εκπαίδευσης σε προσωπικές δεξιότητες, σε ελληνικές και πολυεθνικές εταιρείες, στην Ελλάδα και στο εξωτερικό.​

 Διαθέτει Επάρκεια Διδασκαλίας της αγγλικής γλώσσας (Proficiency in EnglishCambridge University, 1990 / English Language TutorMinistry of Education, 1991), είναι Πιστοποιημένος Εκπαιδευτής Ενηλίκων στους φορείς Ο.Α.Ε.Δ και ΕΟΠΠΕΠ και έχει εκπαιδευτεί και πιστοποιηθεί από την IASSC στη μεθοδολογία Lean Six Sigma (Green Belt Certified).​