Σόνια Πετροπούλου

Petropoulou

Σχετικά με τον εισηγητή

Η Σόνια Πετροπούλου είναι σύμβουλος εκπαίδευσης και εισηγήτρια με εργασιακή εμπειρία στον κλάδο της Διοίκησης Ανθρώπινου Δυναμικού και τις Συμβουλευτικές Υπηρεσίες, έχοντας εξειδίκευση στην Επιλογή & Εκπαίδευση Προσωπικού.

Είναι απόφοιτος του Τμήματος Διοικητικής Επιστήμης & Τεχνολογίας του Οικονομικού Πανεπιστήμιου Αθηνών (ΟΠΑ) και του Aston University, UK, με ειδίκευση στην Οργανωσιακή Συμπεριφορά (Master of Science in Organizational Behaviour). Κατέχει Diploma στο πρόγραμμα Executive Coaching & Organisational Development (AADCT) της Impact.

Η αποστολή της είναι να καθοδηγεί τα στελέχη να ανακαλύπτουν εναλλακτικούς τρόπους δράσης και συμπεριφοράς ώστε να είναι αποτελεσματικοί και να έχουν λειτουργικές εργασιακές σχέσεις. Θεωρεί ότι ο διαδραστικός τρόπος εκπαίδευσης και οι βιωματικές ασκήσεις έχουν μεγαλύτερο αντίκτυπο στους εκπαιδευόμενους.

Η Σόνια σχεδιάζει και υλοποιεί εκπαιδευτικά προγράμματα καλύπτοντας ένα ευρύ φάσμα θεματολογιών όπως Ηγεσία, Ανάπτυξη & Διοίκηση Ομάδας, Συναισθηματική Νοημοσύνη, Διαχείριση Συγκρούσεων, Coaching, Διαχείριση Αλλαγής, Τεχνικές Συνέντευξης, Εξυπηρέτηση Πελατών, κλπ.

learn365