Γεώργιος Βουσινάς

Vousinas

Σχετικά με τον εισηγητή

Ο Γεώργιος Λ. Βουσινάς είναι Διδακτορικός Ερευνητής στο Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο και Ανώτερο Χρηματοοικονομικό Στέλεχος με πολυετή διδακτική και εργασιακή εμπειρία. Είναι πτυχιούχος του Οικονομικού Τμήματος του Πανεπιστημίου Αθηνών, με μεταπτυχιακές σπουδές στη Χρηματοοικονομική Διοίκηση (Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών) και τη Διοίκηση Τηλεπικοινωνιακών Δικτύων και Πληροφοριακών Συστημάτων (Πανεπιστήμιο Αθηνών).

Είναι πιστοποιημένος Ελεγκτής Εσωτερικών Ελεγκτικών Μηχανισμών (CICA), πιστοποιημένος Επικεφαλής Ελεγκτής Επιχειρησιακής Συνέχειας (BCCLA), πιστοποιημένος στη Διαχείριση Χαρτοφυλακίων και στη Χρηματοικονομική Ανάλυση από την Τράπεζα της Ελλάδος και διαθέτει πολυετή επαγγελματική εμπειρία σε θέματα Χρηματοοικονομικής Διαχείρισης, εφαρμογής Συστημάτων Εσωτερικού Ελέγχου και Διαχείρισης Κινδύνων, Αντιμετώπισης Απάτης, Επιχειρησιακής Συνέχειας (εφαρμογή) και Εταιρικής Διακυβέρνησης (διαβεβαίωση).

Παράλληλα έχει πλούσια και αναγνωρισμένη ερευνητική δραστηριότητα η οποία περιλαμβάνει άρθρα σε έγκριτα διεθνή επιστημονικά περιοδικά, κεφάλαια σε βιβλία και παρουσιάσεις τόσο σε εγχώρια όσο και διεθνή συνέδρια.

 

Είναι μέλος, μεταξύ άλλων, της Eπιτροπής Eκπαίδευσης του Ινστιτούτου Εσωτερικών Ελεγκτών Ελλάδος, του διεθνούς Ινστιτούτου Εσωτερικών Ελεγκτών (IIA), του διεθνούς Ινστιτούτου Επιχειρησιακής Συνέχειας (BCM), της Αμερικανικής Οικονομικής Ένωσης (AEA), του Συνδέσμου Επιστημόνων Χρηματοοικονομικής & Λογιστικής Ελλάδος (HFAA) και του Οικονομικού Επιμελητηρίου της Ελλάδος.