Βάζοντας στόχους – Goals that matter

50.00

Κατηγορία:

Περιγραφή

Η στοχοθέτηση αποτελεί έναν από τους βασικότερους πυλώνες του στρατηγικού management μίας επιχείρησης. Οι επιχειρήσεις που διαθέτουν συγκεκριμένους στόχους και επιδιώκουν στρατηγικά και με συνέπεια την επίτευξή τους φαίνεται να έχουν καλύτερη απόδοση σε σχέση με τις επιχειρήσεις που ενεργούν αυτοσχεδιαστικά.

Οι στόχοι αποτελούν την κατάληξη του οράματος και της αποστολής της επιχείρησης σε συγκεκριμένα αποτελέσματα μέσα σε συγκεκριμένα χρονικά διαστήματα αλλά και δεσμεύσεις των στελεχών ως προς την επιχείρηση. Σκοπός των στόχων συνεπώς, είναι η εστίαση της προσοχής της επιχείρησης στο τι ακριβώς πρέπει να επιτευχθεί και μέχρι πότε.

Ποιοι είναι όμως οι παράγοντες που πρέπει να λάβουμε υπόψη ώστε να θέσουμε σωστούς και επιτεύξιμους στόχους και να καταλήξουμε στα επιθυμητά αποτελέσματα;

Στο μάθημα αναλύεται διεξοδικά πέραν των άλλων το μοντέλο των 5P’s που αφορά τη σημαντικότητα της στοχοθεσίας καθώς και το μοντέλο των S.M.A.R.T στόχων.

Εισηγητής: Νίκος Κανέλλος

Demo

Λεπτομέρειες του προγράμματος

Ανταποκρινόμενοι στις προκλήσεις της εποχής

Με τη σειρά των μαθημάτων e-learning προσφέρουμε τη δυνατότητα για την εξ αποστάσεως εκπαίδευση και κατάρτιση στελεχών επιχειρήσεων αλλά και ατόμων που θέλουν να επενδύσουν στην ανάπτυξή τους.

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να επισκεφτείτε και το www.doortraining.gr