Επιρροή

50.00

  • Οι βασικές αρχές πειθούς και επιρροής.

  • Η εφαρμογή των αρχών στην καθημερινότητα με βάση την ηθική.

  • Πώς να μην χάνετε την ευκαιρία για την αξιοποίησης των στιγμών δύναμης.

  • Πώς να επιλέγετε την τεχνική επιρροής που είναι αποτελεσματικότερη για να πετύχετε τον στόχο σας.

Περιγραφή

Σχεδόν σε καθημερινή βάση, όλοι μας χρησιμοποιούμε διάφορους τρόπους να πείσουμε τους ανθρώπους γύρω μας ότι η άποψή μας είναι σωστή για κάποιο θέμα. Πολύ συχνά επίσης, δεν προσπαθούμε απλώς να τους πείσουμε αλλά και να τους επηρεάσουμε σχετικά με κάποια απόφαση που πρόκειται να πάρουν ή κάποια ενέργεια ενδεχομένως στην οποία θα προβούν. Πώς μπορούμε επιτυχημένα να περάσουμε από το στάδιο της πειθούς στο στάδιο της επιρροής;

Στο συγκεκριμένο μάθημα αναλύονται οι έξι αρχές επιρροής του Dr. Robert Cialdini και μέσα από ζωντανά παραδείγματα θα αντιληφθούμε πώς αυτές εφαρμόζονται στην καθημερινότητά μας. Και πάντοτε όλα αυτά υπό το πρίσμα μιας ηθικής επιρροής καθώς η εφαρμογή αυτών των αρχών δεν πρέπει να αποσκοπεί στο χειρισμό με σκοπό την απολαβή οφέλους εις βάρος των ανθρώπων που θα επηρεαστούν. Αντιθέτως, η ηθική επιρροή έχει κατά κανόνα θετικό αντίκτυπο στις ανθρώπινες σχέσεις καθώς αυτές οι αρχές λειτουργούν με βάση την ειλικρίνεια, τη γνησιότητα, την εμπιστοσύνη.

Ανταποκρινόμενοι στις προκλήσεις της εποχής

Με τη σειρά των μαθημάτων e-learning προσφέρουμε τη δυνατότητα για την εξ αποστάσεως εκπαίδευση και κατάρτιση στελεχών επιχειρήσεων αλλά και ατόμων που θέλουν να επενδύσουν στην ανάπτυξή τους.

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να επισκεφτείτε και το www.doortraining.gr