Σύνταξη & Αξιολόγηση ενός Επιχειρηματικού Σχεδίου (Business Plan)

150.00

Κατηγορία:

Περιγραφή

Από τη στιγμή που θα γεννηθεί μια επιχειρηματική ιδέα μέχρι την υλοποίησή της και για την απολαβή κέρδους για την επιχείρηση, είναι πολύ σημαντικό να καταρτιστεί ένα επιχειρηματικό σχέδιο-BUSINESS PLAN.

Σκοπός του είναι να περιγράψει τους στόχους της επιχείρησης, να δώσει μια πρόβλεψη για την πορεία της και να προδιαγράψει τα βήματα και τις ενέργειες που πρέπει να κάνει λαμβάνοντας υπόψη τις μεταβαλλόμενες συνθήκες στο περιβάλλον που δραστηριοποιείται, ώστε η ιδέα της να αποβεί κερδοφόρα. Η πολυπλοκότητα ενός επιχειρηματικού σχεδίου εξαρτάται κυρίως από το μέγεθος και το αντικείμενο της επιχείρησης. Γενικά όμως, πρόκειται για συγκεκριμένη τυποποιημένη διαδικασία αρκεί φυσικά κάποιος να γνωρίζει τη δομή που οφείλει να ακολουθήσει. Τα επιχειρηματικά σχέδια επίσης, είναι αναπόσπαστο μέρος των αιτήσεων που υποβάλλονται για ένταξη σε αναπτυξιακά προγράμματα ή για τη λήψη γενικότερα μιας χρηματοδότησης.

Το παρόν e-learning μάθημα παρουσιάζει αναλυτικά όλα τα δομικά στοιχεία που πρέπει να περιέχονται σε ένα σωστό και ολοκληρωμένο Business Plan για τη σωστή σύνταξη αλλά και αξιολόγησή του.

Εισηγητής: Γιώργιος Βουσινάς

Demo

Λεπτομέρειες του προγράμματος

Ανταποκρινόμενοι στις προκλήσεις της εποχής

Με τη σειρά των μαθημάτων e-learning προσφέρουμε τη δυνατότητα για την εξ αποστάσεως εκπαίδευση και κατάρτιση στελεχών επιχειρήσεων αλλά και ατόμων που θέλουν να επενδύσουν στην ανάπτυξή τους.

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να επισκεφτείτε και το www.doortraining.gr