Διοίκηση της Αλλαγής (Making Change Happen)

50.00

Κατηγορία:

Περιγραφή

Η Διοίκηση της Αλλαγής (Change Management) έχει αποτελέσει ένα από τα πιο διαδεδομένα ζητήματα μελέτης των τελευταίων χρόνων καθώς η αλλαγή είναι καθοριστική για την προσαρμογή, την επιβίωση και την ανάπτυξη των επιχειρήσεων. Οι επιχειρήσεις που αλλάζουν, καταφέρνουν να παραμείνουν ανταγωνιστικές. Όμως η Αλλαγή δεν είναι πάντα εύκολη υπόθεση καθώς σχεδόν τα δύο τρίτα των επιχειρήσεων και οργανισμών παγκοσμίως, αποτυγχάνουν να αλλάξουν (Bernard & Stoll: 2010).
Η αλλαγή αποτελεί μια φάση μετασχηματισμού που οδηγεί από ένα προηγούμενο καθεστώς στο επόμενο και στην περίπτωση ενός οργανισμού, μπορεί να προκληθεί τόσο από εσωτερικούς όσο και από εξωτερικούς παράγοντες.
Η διοίκηση της αλλαγής σημαίνει να κατανοήσουμε, να σχεδιάσουμε και να δρομολογήσουμε τις συμπεριφορικές αλλαγές που απαιτούνται για να παραμείνει η διαδικασία ενεργή και να ολοκληρωθεί με την εγκατάσταση της νέας πραγματικότητας.
Το πρόγραμμα μας βοηθά να κατανοήσουμε τη σημασία των αλλαγών και τη δύναμη της αντίστασης, να συνειδητοποιήσουμε τις συναισθηματικές μεταπτώσεις που επιφέρει μια αλλαγή και να εξοικειωθούμε με μεθόδους που βοηθούν τον Manager να γίνει αρωγός στην αλλαγή.

Εισηγητής: Σόνια Πετροπούλου

Demo

Λεπτομέρειες του προγράμματος

Ανταποκρινόμενοι στις προκλήσεις της εποχής

Με τη σειρά των μαθημάτων e-learning προσφέρουμε τη δυνατότητα για την εξ αποστάσεως εκπαίδευση και κατάρτιση στελεχών επιχειρήσεων αλλά και ατόμων που θέλουν να επενδύσουν στην ανάπτυξή τους.

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να επισκεφτείτε και το www.doortraining.gr

learn365