Διαχείριση της Αλλαγής (Embracing Change) – Cartoon (Voice Over)

65.00

Κατηγορία:

Περιγραφή

Η Διαχείριση της Αλλαγής (Change Management) έχει αποτελέσει ένα από τα πιο διαδεδομένα ζητήματα μελέτης των τελευταίων χρόνων καθώς η Αλλαγή είναι καθοριστική για την προσαρμογή, την επιβίωση και την ανάπτυξη των επιχειρήσεων. Οι επιχειρήσεις που αλλάζουν, καταφέρνουν να παραμείνουν ανταγωνιστικές. Όμως η Αλλαγή δεν είναι πάντα εύκολη υπόθεση καθώς σχεδόν τα δύο τρίτα των επιχειρήσεων και οργανισμών παγκοσμίως, αποτυγχάνουν να αλλάξουν (Bernard & Stoll: 2010).

Η Αλλαγή αποτελεί μια φάση μετασχηματισμού που οδηγεί από ένα προηγούμενο καθεστώς στο επόμενο και στην περίπτωση ενός οργανισμού, μπορεί να προκληθεί τόσο από εσωτερικούς όσο και από εξωτερικούς παράγοντες. Το να διαχειριστούμε και τελικά να αποδεχτούμε τις διάφορες αλλαγές που συμβαίνουν τις περισσότερες φορές δεν είναι εύκολο.

Το πρόγραμμα μας βοηθά να κατανοήσουμε τη σημασία των αλλαγών και τη δύναμη της αντίστασης, να συνειδητοποιήσουμε τις συναισθηματικές μεταπτώσεις που επιφέρει μια αλλαγή, να ανακαλύψουμε το προσωπικό μας στυλ στις αλλαγές και στο τέλος να μάθουμε να αποδεχόμαστε τις αλλαγές με τον πλέον συμφέροντα τρόπο για όλους.

Demo

Λεπτομέρειες του προγράμματος

Ανταποκρινόμενοι στις προκλήσεις της εποχής

Με τη σειρά των μαθημάτων e-learning προσφέρουμε τη δυνατότητα για την εξ αποστάσεως εκπαίδευση και κατάρτιση στελεχών επιχειρήσεων αλλά και ατόμων που θέλουν να επενδύσουν στην ανάπτυξή τους.

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να επισκεφτείτε και το www.doortraining.gr