Διαφορετικότητα & Συμπερίληψη

50.00

Κατηγορία:

Περιγραφή

Στους περισσότερους από εμάς αρέσει να πιστεύουμε ότι είμαστε ανοιχτόμυαλοι, πρόθυμοι να σεβαστούμε τις διαφορετικές απόψεις και εμπειρίες. Πιστεύουμε ότι μπορούμε να παραβλέψουμε τις διαφορές ή τουλάχιστον να τις αφήσουμε στην άκρη και να εργαστούμε για την επίτευξη ενός κοινού στόχου. Ενώ όλες αυτές οι σκέψεις είναι θετικές, η πραγματικότητα λειτουργεί με διαφορετικούς τρόπους.

Περιστατικά που σχετίζονται με συστημική προκατάληψη, ρατσισμό και άνιση μεταχείριση μπορεί να συμβούν σε μεγάλους οργανισμούς και να επηρεάσουν αρνητικά τη φήμη, την απόδοση και τη γενική υγεία τους.

Οι εταιρείες που παρέχουν μια κουλτούρα στο χώρο εργασίας που χαρακτηρίζεται από καθημερινές συμπεριφορές χωρίς αποκλεισμούς και βασίζεται σε σεβασμό και εκτίμηση για τη διαφορετικότητα σε όλες τις μορφές της, είναι πιθανότερο να επιτύχουν.

Εισηγήτρια: Φαίδρα Καλή

Demo

Λεπτομέρειες του προγράμματος

Ανταποκρινόμενοι στις προκλήσεις της εποχής

Με τη σειρά των μαθημάτων e-learning προσφέρουμε τη δυνατότητα για την εξ αποστάσεως εκπαίδευση και κατάρτιση στελεχών επιχειρήσεων αλλά και ατόμων που θέλουν να επενδύσουν στην ανάπτυξή τους.

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να επισκεφτείτε και το www.doortraining.gr

learn365