Δέσμευση για την επίτευξη του αποτελέσματος

50.00

Περιγραφή

Καθημερινά όλοι μας, (άτομα ή επιχειρήσεις) θέτουμε διάφορους στόχους επιδιώκοντας το επιθυμητό αποτέλεσμα. Πολλές φορές όμως όσες πρωτοβουλίες και να πάρουμε, όσα πλάνα δράσης κι αν εκπονήσουμε, όσες ενέργειες κι αν κάνουμε, το αποτέλεσμα δεν έρχεται. Κι όταν δεν έρχεται το επιθυμητό αποτέλεσμα, οι δικαιολογίες αποτελούν την εύκολη λύση. Το αίσθημα ότι οι άλλοι, οι καταστάσεις, το περιβάλλον κλπ. ευθύνονται για τη μη επίτευξη στόχων, είναι λυτρωτικό και είναι ανθρώπινο να μπαίνουμε στον κόσμο των δικαιολογιών αλλά δεν πρέπει να μένουμε εκεί για μεγάλο χρονικό διάστημα.

Σε αντίθεση με την ερμηνεία που μπορείτε να δείτε σε κάποιο λεξικό, το Accountability δεν είναι απολογιστικό και δεν αφορά την αναζήτηση ευθύνης όταν δεν έχει επιτευχθεί το αποτέλεσμα. Στο συγκεκριμένο μάθημα γίνεται αποκωδικοποίηση του όρου καθώς και της συλλογικής ευθύνης για την επίτευξη των αποτελεσμάτων (Collective Accountability), παρουσιάζονται οι παράγοντες που εμποδίζουν ή ενισχύουν την επίτευξή τους και αναλύεται η διαφορά μεταξύ του «Εκτελώ την εργασία» και «Επιτυγχάνω το επιθυμητό αποτέλεσμα».

Υιοθετώντας ένα νέο τρόπο σκέψης, ενισχύετε το επαγγελματικό σας προφίλ καθώς όλες οι επιχειρήσεις, σε όλες τις βαθμίδες αναζητούν και προωθούν στελέχη που είναι Accountable.

Εισηγητής: Αντώνης Δάσκος

Demo

Λεπτομέρειες του προγράμματος

Ανταποκρινόμενοι στις προκλήσεις της εποχής

Με τη σειρά των μαθημάτων e-learning προσφέρουμε τη δυνατότητα για την εξ αποστάσεως εκπαίδευση και κατάρτιση στελεχών επιχειρήσεων αλλά και ατόμων που θέλουν να επενδύσουν στην ανάπτυξή τους.

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να επισκεφτείτε και το www.doortraining.gr

learn365