Βασικές αρχές οικονομικών για μικρές επιχειρήσεις

50.00

Κατηγορία:

Περιγραφή

Στόχος του προγράμματος είναι η κάλυψη των εκπαιδευτικών αναγκών των ιδιοκτητών μικρών επιχειρήσεων που επιθυμούν την εξοικείωση με τις βασικές οικονομικές έννοιες, ώστε να είναι σε θέση να κατανοούν τη λειτουργία της επιχείρησής τους από τη χρηματοοικονομική σκοπιά, με απώτερο στόχο τη βέλτιστη διαχείριση και τη βιωσιμότητά της.

Με την ολοκλήρωσή του οι συμμετέχοντες θα είναι σε θέση:
– Να γνωρίζουν τη βασική (χρηματο)οικονομική ορολογία.
– Να κατανοούν τον χρηματοοικονομικό τρόπο σκέψης και διαχείρισης.
– Να εφαρμόσουν σύγχρονες λύσεις που θα συμβάλλουν στον εκσυγχρονισμό του υφιστάμενου μοντέλου λειτουργίας των επιχειρήσεών τους.

Εισηγητής: Γιώργιος Βουσινάς

Demo

Λεπτομέρειες του προγράμματος

Ανταποκρινόμενοι στις προκλήσεις της εποχής

Με τη σειρά των μαθημάτων e-learning προσφέρουμε τη δυνατότητα για την εξ αποστάσεως εκπαίδευση και κατάρτιση στελεχών επιχειρήσεων αλλά και ατόμων που θέλουν να επενδύσουν στην ανάπτυξή τους.

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να επισκεφτείτε και το www.doortraining.gr